Bestuur

Bestuur van de FDZ

Voorzitter: Hans Geers                                moc.liamg@sreeg.j.h 

Secretaris: Bert van den Braak                moc.liamtoh@kaarbnednavtreb

Penningmeester: Simon Huisman        moc.liamg@sreeg.j.h 

Redacteur Korenbrief:  vacature

Bankrekening: NL28 INGB 0000 4759 80
t.n.v. Penningmeester Federatie van Delftse Zangkoren te Delft
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4039 7364