Home

Welkom op de website van de Federatie van Delftse Zangkoren, het samenwerkings-verband van 24 zangkoren uit Delft en omgeving.

Aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw verstrekten de  rijksoverheid en de gemeenten  voor het eerst subsidies aan amateur- zangverenigingen.  Een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie  was het bestaan van een instantie die zou toezien op het aanvragen en verdelen van die subsidies.  In Delft is daarop de Federatie van Delftse Zangkoren opgericht in 1952, met  7 koren als lid.

Een tweede taak van de Federatie was het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion door een of meer Delftse koren.  Eind jaren vijftig heeft dat geleid tot de fusie van vier koren tot een nieuw koor met als specifieke taak de uitvoering van de MP.

De Federatie is inmiddels 67 jaar oud. Het aantal koren dat is aangesloten is gestegen tot 24.  De taken van de Federatie zijn veranderd en zijn uitgebreid.

Jaarlijks  organiseert de Federatie twee concerten: de  Korenpresentatie in het DOK/OPEN en het Stedelijk Kerstconcert in de Maria van Jessekerk. Aan deze concerten neemt een flink aantal FDZ koren deel.

In april organiseert de FDZ de  algemene ledenvergadering, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten en waar een plan wordt gemaakt voor het komende jaar.

De Federatie heeft een website en Korenbrief waarin nieuwe concerten worden aangekondigd, en verslag wordt gedaan van concerten die zijn uitgevoerd. De website bevat bevat informatie over de aangesloten koren en over repetitie- en concertruimten. Daarnaast is er informatie over zangdocenten voor (potentiële) koorleden in Delft en omstreken.

Het bestuur van de Federatie overlegt regelmatig met de gemeente Delft over het subsidiebeleid en het culturele beleid. De inspanningen van de gemeente zijn, vanwege de financiële beperkingen,  de afgelopen  jaren flink gereduceerd.